Публічна оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРУ

 
За цим Договором Продавець, з однієї сторони, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти — Покупець, з іншої сторони, надалі разом — Сторони, уклали цей Публічний договір купівлі-продажи товару (надалі — “Договір” або “Публічний договір”), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені на сайті: http://womensecret.com.ua (надалі – “Сайт”, “Інтернет-магазин”, відповідно).
 
Даний Договір є публічною офертою та визначає принципи взаємодії сторін при пропонуванні до замовлення товарів і їх придбанні на Сайті. Продавець, що здійснює продаж Товарів за допомогою Інтернет-магазину та Покупці, при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках Інтернет-магазину, приймають умови цього Договору про нижченаведене.
 
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців. 
 
1.2. Відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов цього Договору є факт здійснення Покупцем реєстрації на Сайті. 
Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку “Оформити замовлення”, яким Покупець надає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару.
 
1.3. Укладання цього публічного Договору (акцепт Покупцем оферти Продавця) вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов цього публічного Договору без виключень, в тому числі істотних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.
 
1.4. Приймаючи умови цього публічного Договору Покупець підтверджує наступне:

- Покупець цілком і повністю ознайомлений і погоджується з умовами (пропозиціями) даного Договору;

- Покупець надає згоду на обробку його персональних даних з метою та на умовах, визначених цим Договором та Політикою конфіденційності. Крім цього, прийняттям умов Публічного договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору;

- Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати цей Договір без будь-якого спеціального повідомлення третіх осіб. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті “Інтернет-магазину”, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору; 

- обираючи українську, російську мову Сайту, Покупець висловлює своє прохання обслуговувати його, а саме надсилати сповіщення та повідомлення, відповідною мовою.

 
2.  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
 
2.1. Всі терміни з великої літери, що використовуються у цьому Договорі вживаються в наступному значенні:
 
“АКЦЕПТ” означає надання Покупцем повної і безумовної згоди на пропозицію Продавця щодо придбання Товару в порядку та на умовах публічного Договору, зображення якого розміщено на Сайті, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення;
 • “ЗАМОВЛЕННЯ” або “ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ” означає належно оформлену та розміщену на Сайті “Інтернет-магазину”, заявку Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю;
 • “ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН” означає перелік пов’язаних між собою сторінок в мережі Інтернет за адресою http://womensecret.com.ua , що створені для представлення та реалізації Товару шляхом вчинення електронного правочину;
 • “ПРОДАВЕЦЬ” означає Фізична особа – підприємець Йовхоміщ Тетяна Павлівна, РНОКПП 2517005163, адреса: 03191, м. Київ, вул. Героїв Маріуполя, буд. 7, кв. 64 або інша юридична особа / фізична особа – підприємець, що реалізує товари розміщені в Інтернет-магазині;

 • “ПОКУПЕЦЬ” означає будь-яку дієздатну особу, яка досягла 18-річного віку, в порядку, передбаченому цим Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення та придбала товари та/або послуги, які пропонуються до продажу та/або надаються до продажу за допомогою засобів дистанційного зв’язку в Інтернет-магазині;
 • “ТОВАР” або “ТОВАРИ” означає товар (товари), що пропонуються до продажу та/або надаються до продажу за допомогою засобів дистанційного зв’язку в Інтернет-магазині; в Інтернет-магазині http://womensecret.com.ua пропонуються до замовлення і придбання товари категорії lifestyle (одяг, взуття, аксесуари, білизна, товари для дому, тощо) бренду Women’Secret.
 • “РОБОЧИЙ ДЕНЬ”– будь-який день, крім вихідних та будь-яких святкових та неробочих днів, встановлених чинним законодавством України.
 
3.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
 
3.1. В порядку та на умовах, встановлених цим Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний останнім Товар згідно Замовлення, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.
3.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передачі) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.
3.3. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім як публікації його на Сайті.
 
4.    ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ  
 
4.1. До здійснення реєстрації потенційний Покупець Інтернет-магазину http://womensecret.com.ua  може знайомитися з умовами цього публічного Договору, викладеним на Сайті, знайомитися з товарними пропозиціями, переглядати товари тощо, без можливості здійснити оформлення замовлення і набути статусу Покупця.
 
4.2. Для здійснення замовлення Покупцю необхідно пройти реєстрацію на Сайті http://womensecret.com.ua .
 
4.3. Реєструючись, Покупець:
 • погоджується з умовами взаємодії з Продавцем, викладеними в цьому Договорі та розділах Сайту;
 • гарантує, що зазначені ним дані (П.І.Б., мобільний телефон, e-mail та ін.) є правдивими;
 • надає згоду на передачу Продавцю своїх персональних даних, їх обробку, зберігання, передачу і використання, в тому числі третіми особами, які залучаються для виконання замовлень.
4.4. Для отримання окремих можливостей або виконання окремих замовлень (як то процедура оплати банківською карткою, повернення коштів за повернутий товар в разі скасування угоди купівлі-продажу тощо), може виникнути необхідність вчинення Покупцем додаткових дій та/або надання додаткових даних (документів), в тому числі, але не виключно:
 • надання інформації про адресу проживання;
 • надання реквізитів банківського (карткового) рахунку для перерахування коштів;
 • паспортні дані;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).
4.5. Дані Покупця використовуються Продавцем в подальшому при здійсненні та/або виконанні його замовлень, і відображаються на Сайті в Кабінеті Покупця.
 
4.6. Для оформлення замовлення Покупець обирає товар (його розмір, колір, інші активні характеристики, кількість) або послугу, додає в кошик і відправляє заявку, натиснувши на кнопку «Оформити замовлення».
 
4.7. Оформлюючи і направляючи замовлення до виконання, Покупець підтверджує, що:
 • він погоджується з усіма умовами придбання відповідного товару, викладеними в публічному Договорі, розділах Сайту і беззастережно їх приймає;
 • він належним чином повідомлений відповідно до вимог ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» про найменування та місцезнаходження Продавця, про порядок прийняття претензій, про товар (основні характеристики і властивості), ціну товару, включаючи плату за доставку та умови оплати, наявністю (відсутністю) знижок, умовами щодо гарантійного строку товару тощо, та  отримав зазначену інформацію в обсязі, достатньому для здійснення покупки;
 • товар замовляється (придбавається) ним добросовісно, для цілей особистого (некомерційного) використання.
4.8. Після отримання замовлення від Покупця Адміністратор здійснює його обробку і направляє Підтвердження на електронну пошту Покупця, що містить: номер замовлення, замовлені товари, їх ціну, загальну суму замовлення, особливості доставки.
 
4.9. Замовлення вважається прийнятим до виконання, після отримання Покупцем повідомлення на адресу електронної пошти, вказану при реєстрації на Сайті, з підтвердженням факту прийняття замовлення.
 
4.10. Всі замовлення на Товари виконуються за умови їх наявності. 
 
4.11. Продавець може відхилити замовлення в разі фактичної відсутності товару на складі, шляхом надсилання повідомлення Покупцю на електронну пошту. В такому випадку права і обов’язки сторін, пов’язані з продажем, доставкою і передачею замовленого товару Покупцю і його оплатою, припиняються, а вартість товару, оплачена Покупцем банківською картою онлайн, повертається на карту, з якої була проведена оплата.
 
5. ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ
 
5.1. Ціна товару вказується в українській гривні, визначається з урахуванням податкового статусу Продавця і не включає вартість доставки, яка додається до ціни, зазначеної на Сайті.
 
5.2. Ціна товару є ціна, вказана на Сайті на момент розміщення замовлення Покупцем. 
 
5.3. Продавець має право в односторонньому порядку без попередження змінювати ціни товарів, що пропонуються до придбання. Зміна ціни не допускається після того, як замовлення було прийняте до виконання, а Покупець отримав відповідне повідомлення (підтвердження).
 
5.4. Товари також можуть пропонуватися в Акціях (за акційними, зниженими цінами). Придбання товарів, пропонованих в рамках Акцій, регулюється положеннями Договору, з урахуванням наступного:
       до замовлення пропонується певний асортимент на особливих умовах;
       умови, на яких товари пропонуються до придбання в рамках Акцій, діють протягом обмеженого проміжку часу: від декількох годин до декількох днів;
       
5.5. Спосіб здійснення оплати обраних Покупцем товарів (оплата готівкою або банківською карткою при отриманні замовлення/ оплата на Сайті банківською карткою)  визначається та вказується на сторінці оформлення замовлення.
 
5.6. Товар на момент його передачі, повинен бути повністю оплачений.
 
5.7. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару вважається односторонньою відмовою Покупця від купівлі-продажу товару на Сайті на умовах цього публічного Договору, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції даного Договору.
 
5.8. Всі розрахунки на умовах цього публічного Договору здійснюються виключно у національній валюті України.
 
6. ДОСТАВКА ТОВАРУ
 
6.1. Доставка здійснюється по всій території України за винятком АР Крим і територій проведення АТО. Доставка Товару здійснюється у спосіб та до місця, визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар. 
 
6.2. При оформленні замовлення Покупець може самостійно вибрати вид доставки із варіантів, запропонованих на Сайті (кур’єрська доставка, отримання у відділенні «Нова пошта» тощо).
 
6.3. Доступні Покупцям способи (варіанти) доставки можуть визначатися технічними можливостями та комерційними домовленостями Продавця з логістичними партнерами. 
 
6.4. Вартість доставки та оплати за пересилку післяплати визначається відповідно до тарифів Нової Пошти, розміщених на сайті компанії https://bit.ly/2Uz6lFj.
 
6.5. Покупець оплачує вартість доставки замовлення як окремої послуги, що надається йому додатково. Послуга доставки вважається наданою в момент отримання замовлення Покупцем. Покупець погоджується, що вартість доставки замовлення як окремо наданої послуги не підлягає поверненню у випадках, коли Покупець повертає товар і йому повертається раніше оплачена вартість товару відповідно до положень Закону України «Про захист прав споживачів».
 
6.6. Замовлення вважається виконаним в момент його фактичної передачі Покупцеві під підпис. Для отримання замовлення Покупцю необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу. Разом з товаром Покупцю передається розрахунковий документ. 
 
6.7. Номер замовлення Покупця є конфіденційною інформацією. Якщо Покупець передає номер замовлення третій особі та така особа пред’являє відповідний номер замовлення кур’єру з іншими необхідними документами, Продавець вважатиме, що Покупець передав такій третій особі всі права і обов’язки щодо отримання (і оплати, якщо це передбачено) відповідного замовлення. 
 
6.8. Якщо з вини Покупця (неможливість зв’язатися або відсутність за узгодженим місцем доставки), Продавець не зміг здійснити доставку замовлення протягом 5 днів з моменту, коли відповідне замовлення було передано відповідній службі з доставки, Продавець вважатиме, що Покупець бажає розірвати Договір. В такому разі Договір вважається розірваним за згодою сторін, у разі сплати Покупцем коштів на умовах попередньої оплати, кошти повертаються Покупцю в порядку і на умовах цього публічного Договору, а Покупець погоджується відшкодувати Продавцю витрати на доставку замовлення.    
 
6.9. Право власності на товар та пов’язані з ним ризики переходять від Продавця Покупцеві в момент передачі товару, за умови його повної оплати. Підтвердженням переходу права власності на товар є підпис Покупця в накладній (квитанції, реєстрі доставки тощо), наданій службою доставки або кур’єром.
 
6.10. Покупець має право порушити цілісність упаковки товару, провести примірку, а також розпорядитися товаром в будь-який інший спосіб на власний розсуд, лише після його повної оплати. Дане положення не позбавляє Покупця прав, наданих Законом України «Про захист прав споживачів» щодо повернення товару належної і неналежної якості.
 
6.11. Передача Покупцеві товарів з їх оплатою у відділенні «Нова Пошта» готівковими коштами та вартістю, що відповідно до вимог законодавства потребує його ідентифікації, здійснюється лише за умови проходження такої ідентифікації (пред’явлення та надання копії документу, що посвідчує особу).
 
7. ГАРАНТІЙНІ УМОВИ
 
7.1. На товари, придбані на Сайті http://womensecret.com.ua , надається гарантія відповідно до чинного законодавства у сфері захисту прав споживачів, з урахуванням Переліку сезонних товарів, гарантійні терміни за якими обчислюються з початку відповідного сезону (Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.94 р. №172). 
 
7.2. Гарантійним випадком є виявлення Покупцем недоліків та/або істотних недоліків товару в момент отримання замовлення (механічні пошкодження, некомплектність, дефект,) або при експлуатації товару протягом встановленого строку гарантії.
 
7.3. Строк гарантії обчислюється з дати вручення (передачі) товару, який вказується у відповідному розрахунковому документі, що засвідчує факт передачі товару (квитанція, чек про оплату) і становить 21 календарний день з дати вручення Товару/або з початку відповідного сезону (для Товару придбаного заздалегідь). 
 
7.4. Загальними гарантійними зобов’язаннями Продавця є заміна товару з істотним недоліком, а у випадку неможливості здійснити таку заміну - виплата компенсації за повернутий товар, у розмірі сплаченої Покупцем вартості товару з істотними недоліками.
 
7.5. Вимоги Покупця, пов’язані з настанням гарантійного випадку, розглядаються за умови пред’явлення Покупцем відповідного розрахункового документа (квитанції, чеку про оплату) Товару та в межах гарантійного строку.    
 
7.6. При обміні Покупцем Товару з істотними недоліками його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну на аналогічний Товар належної якості.
 
8. ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ (З ІСТОТНИМ НЕДОЛІКОМ)
 
8.1. Покупець має право відмовитися від отримання товару при виявленні ним невідповідності (недоліку) товару в момент його отримання.
 
8.2. Повернення Покупцем товару, неналежну якість якого виявлено після отримання (в процесі експлуатації) протягом гарантійного строку, здійснюється в порядку, встановленому законодавством і зазначеному в супровідних документах на товар.
 
8.3. Обов’язковою умовою повернення товару неналежної якості протягом гарантійного строку є встановлення наявності в цього товару істотного недоліку, що виник з вини виробника товару (заводський брак).  
 
8.4. Вимоги Покупця щодо повернення товару неналежної якості з компенсацією його вартості задовольняються Продавцем за умови дотримання ним порядку та умов взаємодії сторін при настанні гарантійного випадку: звернення із заявою на повернення в передбачений строк і спосіб, надання оригіналу або копії розрахункового документа про оплату та отримання товару, надання реквізитів банківського (карткового) рахунку для перерахування коштів за неякісний товар та ін.
 
8.5. Договір купівлі-продажу вважається розірваним, а товар неналежної якості – повернутим Продавцю, в день фактичного отримання такого товару за умови надання всіх передбачених документів. Повернення товару з істотними недоліками здійснюється на поштову адресу складського приміщення Інтерне-магазину, опубліковану на Сайті http://womensecret.com.ua 
 
8.6. Продавець має право відмовитися від приймання товару, відправленого Покупцем без надання передбачених документів, а також не розглядати заяву Покупця до усунення допущених ним недоліків. В такому випадку датою розірвання договору купівлі-продажу вважатиметься дата усунення Покупцем допущених недоліків.
 
8.7. У разі неусунення Покупцем недоліків протягом 1 місяця, зобов'язання Продавця щодо забезпечення збереження такого товару припиняються, і він має право розпорядитися товаром на власний розсуд. Продавець не зобов'язаний здійснювати зворотну відправку товару, заяву за яким оформлено неналежним чином.
 
8.8. Вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо буде доведено, що дефекти товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування товаром, умов його зберігання або умов повернення.
 
9. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ
 
9.1. У разі, якщо товар належної якості не відповідає очікуванням Покупця, він має право повернути товар протягом 21 (двадцяти одного) дня з моменту його отримання при дотриманні умов, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів» та за умови, що такий товар не має слідів використання, збережено його товарний вигляд, бірки, ярлики, захисні плівки та за умови заповнення заяви на повернення і надання оригіналу або копії розрахункового документу.
 
9.2. Повернення товару  здійснюється на поштову адресу складського приміщення Інтерне-магазину, опубліковану на Сайті http://womensecret.com.ua 
 
9.3. При поверненні товару Покупець зобов’язаний заповнити заяву на повернення (бланк повернення), зазначивши найменування та кількість товару, що повертається, об’єктивні причини повернення, а також упакувати товар: покласти назад в коробку або пакет і вкласти в нього заяву і оригінал (або) копію розрахункового документа.
 
9.4. Перелік товарів належної якості, що не підлягають поверненню, затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень Закону України “Про захист прав споживачів” від 19 березня 1994 року № 172.
 
10. ПОВЕРНЕННЯ ВАРТОСТІ ПОВЕРНУТОГО ТОВАРУ
 
10.1. Кошти повертаються Покупцеві після отримання товару та обробки Продавцем належним чином заповненої Покупцем заяви на повернення.
 
10.2. Повернення грошей відбувається на банківську картку Покупця автоматично. Термін повернення відраховується від моменту надходження товару на склад Інтернет-магазину http://womensecret.com.ua  та за умови заповнення Покупцем повних і коректних даних в заяві на повернення. Середній термін повернення до 5 календарних днів.
 
11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 
11.1. Відповідальність Продавця щодо будь-якого Товару, придбаного на Сайті, обмежена вартістю такого Товару.
 
11.2. Продавець звільняється від відповідальності за порушення умов даного Договору, якщо таке порушення викликано дією обставин непереборної сили, що включають будь-які дії, події, ненастання події, акт бездіяльності або непередбачувану ситуацію поза обґрунтованим контролем Продавця, зокрема:  військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити.
 
11.3. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин.
 
11.4. За будь-яких обставин, Продавець не несе відповідальності за непрямі збитки Покупця або третіх осіб, що виникли як похідні від основних збитків або шкоди, будь-яким чином і з причин правопорушень (включаючи недбалість), порушення умов Договору або з будь-яких інших підстав, навіть в тому випадку, якщо такі збитки чи шкода є передбачуваними, включаючи без обмежень такі види збитків:  
- втрата прибутку або доходу;
- втрачені комерційні можливості;
- неукладення договорів;
- втрата очікуваних заощаджень;
- втрата даних;
- збитки в результаті некоректного управління і втрата робочого часу;
- будь-які дії та/або бездіяльність, що є прямим або непрямим результатом будь-яких дій/бездіяльності будь-яких третіх осіб;
- використання (неможливості використання) та будь-які наслідки використання (неможливості використання) Покупцем обраної ним форми оплати Товарів. 
 
12. ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК 
 
12.1. Продавець і Покупець підтримують зв'язок за допомогою електронної пошти, телефонного зв'язку (SMS), Viber, оголошень та/або повідомлень на Сайті.
 
12.2. Покупець може надсилати Продавцю будь-які повідомлення (претензії/коментарі/відгуки) на електронну пошту [email protected] та за телефоном, оприлюдненим на Сайті.  
 
12.3. Для спілкування з Покупцем Продавець використовує контактні дані Покупця, вказані при оформлення замовлення або запиту/повідомлення. Продавець може надсилати Покупцю електронні повідомлення. 
 
13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
13.1.  Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання цього публічного Договору, так само як і зміна умов Договору може бути здійснена Продавцем в будь-який момент без додаткового попередження Покупця. Зміни в Договір вступають в силу після їх публікації на Сайті.
 
13.2  Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
13.3   Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.